Program

 

Aktuálny program konferencie

Rozmer postera: 70 x 100 cm

Rokovací jazyk konferencie: slovenčina, čeština a angličtina

 

 Zborník konferencie

 

Súťaž o najlepší poster

 

Členovia hodnotiacej komisie:

Mgr. Andrea Bábelová, PhD. - garant posterovej sekcie
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
MUDr. Hana Lehocká
RNDr. Pavel Rossner Jr., PhD.
Ing. Jan Topinka, DrSc.

 

Zasadnutie hodnotiacej komisie: streda, 14. júna o 18:00

 

Víťazi Súťaže o najlepší poster

 

 

Mgr. Lucia Bálintová (2. miesto), Klára Červená (1. miesto), Anton Bujňák (3. miesto)