Úvod

Po dvojročnej prestávke spôsobenej COVID-19 pandémiou nadviažeme na pravidelné stretnutia vedeckých a výskumných pracovníkov z Českej a Slovenskej republiky, aby prezentovali najnovšie výsledky a diskutovali o aktuálnych problémoch z oblasti genetickej toxikológie, onkológie a prevencii nádorových ochorení, molekulárnej a bunkovej biológie, nanotoxikológie/nanobiológie, alebo vplyvoch životného prostredia na ľudské zdravie. Neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí sú príspevky špecialistov, ktorí sa s nami podelia so skúsenosťami ako sa uplatňujú vedecké poznatky v spoločenskej praxi.

Veríme, že prekrásne okolie smolenického zámku a čaro prírody taktiež prispejú k navodeniu neformálnej priateľskej atmosféry, ktorá vždy sprevádza tieto vedecké podujatia. Podnetné diskusie odborných problémov a výmena vzájomných poznatkov a skúseností podporia nadväzovanie nových perspektívnych spoluprác a priateľstiev.

Teší nás stúpajúci záujem mladých vedeckých pracovníkov o túto konferenciu. Je to pre nich vhodná príležitosť na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov a ich diskusiou so skúsenejšími kolegami. Sme radi, že aj v tomto roku, vďaka dotácii poskytnutej Československou biologickou spoločnosťou, môžeme znížiť konferenčný poplatok pre študentov VŠ a doktorandov.

Novinkou tohtoročnej konferencie je súťaž o najlepší poster. Sponzorom tejto súťaže je vedecký časopis vydávaný americkou fyziologickou spoločnosťou AJP-Cell Physiology, ktorý sa venuje predovšetkým novinkám v oblasti bunkovej a molekulárnej fyziológie, integrovaným reguláciám na bunkovej úrovni, génovej expresii, bunkovým interakciám, ako aj patofyziológii, morfológii a imunológii.