Termíny

Zaslanie abstraktov 20.4.2023
Registrácia a rezervácia ubytovania 30.4.2023
Platby 31.5.2023